VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2019, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.

Sbírka:  371/2019 | Částka:  153/2019
31.12.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


371

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních
kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb.


      Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 75 odst. 5 veterinárního zákona:

Čl. I

      V § 5 vyhlášky č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění vyhlášky č. 277/2018 Sb., se slova ˙a 2019˙ nahrazují slovy ˙,2019 a 2020˙.
Čl. II

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.
Ministr:


Ing. Toman, CSc., v. r.