VYHLÁŠKA ze dne 26. listopadu 2010 o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011

Sbírka:  350/2010 | Částka:  129/2010
10.12.2010

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE

350

VYHLÁŠKA
ze dne 26. listopadu 2010
o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011


      Ministerstvo financí stanoví podle § 189 odst. 4 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

§ 1

      Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2011 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

      Vyhláška č. 459/2009 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2010, se zrušuje.

§ 3

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Ministr:


Ing. Kalousek v. r.