VYHLÁŠKA ze dne 26. srpna 2019 o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Sbírka:  233/2019 | Částka:  100/2019
12.9.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


233

VYHLÁŠKA
ze dne 26. srpna 2019
o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů
pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu


      Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 182 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 176/2019 Sb.:

§ 1

      Územní obvody zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Účinnost

      Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:


Mgr. Petříček, Ph.D., v. r.

Příloha k vyhlášce č. 233/2019 Sb.