VYHLÁŠKA ze dne 31. ledna 2008, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

Sbírka:  47/2008 | Částka:  15/2008
20.2.2008

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


47
VYHLÁŠKA ze dne 31. ledna 2008, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech

        Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 161 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):

Čl. I

        V § 2 odst. 7 vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, se číslo "90" nahrazuje číslem "65".

Čl. II
Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr:
Mgr. Liška v. r.