ZÁKON ze dne 31. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka:  48/2019 | Částka:  19/2019
15.2.2019

Celé znění předpisu ve formátu PDF ke stažení ZDE


48

ZÁKON
ze dne 31. ledna 2019,
kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích,
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů


      Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

      V § 1 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., se slova ˙17. listopad -- Den boje za svobodu a demokracii˙ nahrazují slovy ˙17. listopad -- Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva˙.

Čl. II

Účinnost

      Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.
Vondráček v. r.


Zeman v. r.


v z. Brabec v. r.