2. 10. 2017
ID: 106545

Rozhovor s Marií Janšovou

Zdroj: epravo.cz

Marie Janšová je partnerkou advokátní kanceláře Legalité.
S odbornicí na pracovní právo jsme si povídali o novinkách na poli judikatury a legislativy. Konkrétně jak je to s monitorováním soukromé korespondence zaměstnanců nebo s uvolněním zákazu alkoholu na pracovišti. Ale také o nově zavedené otcovské dovolené anebo manažerské novele zákoníku práce, která zůstala v poslanecké sněmovně. Dá se pracovním právem dobře uživit?