Vyhláška ze dne 20.3.1942 o živnostenském zcizování cukroví v některých podnicích a ambulantními živnostmi

27.3.1942 | Sbírka:  95/1942 Sb. | Částka:  38/1942ASPI

Vztahy

Nadřazené: 206/1939 Sb.
Pasivní derogace: 118/1945 Sb., 58/1944 Sb.
95/1942 Sb.
Vyhláška
ministra zemědělství a lesnictví
ze dne 20. března 1942
o živnostenském zcizování cukroví v některých podnicích a ambulantními živnostmi.
Změna: 58/1944 Sb.
Ministr zemědělství a lesnictví vyhlašuje podle § 11 vládního nařízení ze dne 18. září 1939, č. 206 Sb., kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, č. 414 Sb.:
§ 1.
Živnostenské zcizování kakaových výrobků a cukrovinek s výjimkou zmrzliny a podobných výrobků jakož i s výjimkou cukroví, jehož odběr je vázán na ústřižky lístků na chléb, se zakazuje v hostincích, kantinách, kavárnách, vinárnách a jiných podobných podnicích, dále v prodejnách divadel, biografů a zábavních podniků včetně sportovních hřišť.
§ 2.
Prodavači v trhových stáncích s nestálým stanovištěm a tak zvaní potulní obchodníci smějí prodávati jen cukroví, jehož odběr je vázán na ústřižky lístků na chléb.
§ 3.
Společný výbor pro hospodaření kakaovými boby, kakaovými výrobky, cukrovinkami a jemným pečivem se zmocňuje, aby v odůvodněných případech povolil se souhlasem ministerstva zemědělství a lesnictví výjimky z ustanovení §§ 1 a 2.
§ 4.
Přestupky ustanovení této vyhlášky se trestají podle § 9 vl. nař. č. 206/1939 Sb.
§ 5.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Hrubý v. r.