Vládní nařízení ze dne 8.5.1942, jímž se opětně mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny

18.5.1942 | Sbírka:  178/1942 Sb. | Částka:  77/1942ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 43/1941 Sb., 122/1937 Sb., 251/1933 Sb.
Pasivní derogace: 235/1949 Sb.
178/1942 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 8. května 1942,
jímž se opětně mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny.
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940 (Věstn. ř. prot. str. 604), kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938 (č. 330 Sb.) ve znění nařízení ze dne 27. února 1942 (Věstn. ř. prot. str. 42):
Čl.I.
(1) V § 1, odst. 2 zákona ze dne 22. prosince 1933, č. 251 Sb., o prodeji zboží za jednotné ceny, ve znění vládních nařízení ze dne 27. března 1936, č. 70 Sb., ze dne 18. června 1937, č. 122 Sb., ze dne 17. prosince 1938, č. 346 Sb., ze dne 14. prosince 1939, č. 327 Sb., a ze dne 19. prosince 1940, č. 43 Sb. z roku 1941, se slova "31. prosince 1941" nahrazují slovy "31. prosince 1943".
(2) V čl. II vl. nař. č. 122/1937 Sb. ve znění vládních nařízení č. 346/1938 Sb., č. 327/1939 Sb. a č. 43/1941 Sb. se slova "dnem 31. prosince 1941" nahrazují slovy "dnem 31. prosince 1943".
Čl.II.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1942; provede je ministr hospodářství a práce.
Státní president:
Dr. Hácha v. r.
Předseda vlády:
Dr. Krejčí v. r.
Ministr hospodářství a práce:
Dr. Bertsch v. r.