Vládní nařízení ze dne 22.10.1942 o zaokrouhlování haléřových platů

13.11.1942 | Sbírka:  372/1942 Sb. | Částka:  180/1942ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 101/1938 Sb.
Pasivní derogace: 39/1948 Sb.
372/1942 Sb.
Vládní nařízení
ze dne 22. října 1942
o zaokrouhlování haléřových platů.
Vláda Protektorátu Čechy a Morava nařizuje podle § 1, odst. 1 nařízení říšského protektora v Čechách a na Moravě ze dne 12. prosince 1940 (Věstn. ř. prot. str. 604), kterým se prodlužují a mění některá ustanovení ústavního zákona zmocňovacího ze dne 15. prosince 1938 (č. 330 Sb.) ve znění nařízení ze dne 27. února 1942 (Věstn. ř. prot. str. 42):
§ 1.
(1) Haléřové platy deseti nedělitelné, ať se konají hotově nebo jinak, jest zaokrouhliti a uznati tak, že zbytku do 5 haléřů se vůbec nedbá, kdežto za 6 až 9 haléřů se platí celých 10 haléřů.
(2) Tím se mění ustanovení § 10 zákona ze dne 18. května 1938, č. 101 Sb., o soustavě drobných peněz.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr hospodářství a práce.
Státní president:
Dr. Hácha v. r.
Předseda vlády:
Dr. Krejčí v. r.
Ministr hospodářství a práce:
Dr. Bertsch v. r.