Vyhláška ze dne 4.7.1945 o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem

12.7.1945 | Sbírka:  24/1945 Sb.II | Částka:  11/1945ASPI

Vztahy

Nadřazené: 202/1938 Sb.
Aktivní derogace: 267/1941 Sb., 164/1941 Sb., 255/1940 Sb.
Pasivní derogace: 39/1948 Sb.
24/1945 Sb.
Vyhláška ministra financí
ze dne 4. července 1945
o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem.
Podle § 3 vládního nařízení ze dne 28. září 1938, č. 202 Sb., kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soustavě drobných peněz a o akciové bance cedulové, vyhlašuji:
Dnem účinnosti této vyhlášky obnovuje se na území zemí České a Moravskoslezské platnost drobných mincí československé měny
a) po 5 K z čistého niklu, vydaných podle vyhlášky n ministra financí ze dne 22. dubna 1938, č. 88 Sb.,
b) po 1 K ze spěže (bronzu) niklové, vydaných podle vládního nařízení ze dne 26. května 1922, č. 155 Sb., a podlevyhlášky Bankovního úřadu ministerstva financí z téhož dne, č. 156 Sb.,
c) po 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové, vydaných podle vládního nařízení ze dne 16. února 1922, č. 47 Sb., a podle vyhlášky Bankovního úřadu ministerstva financí z téhož dne, č. 48 Sb.,
d) po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem, vydaných podle vládního nařízení ze dne 15. února 1923, č. 30 Sb., a podle vyhlášky Bankovního úřadu ministerstva financí z téhož dne, č. 31 Sb.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Dr. Šrobár v. r.