Dekret ze dne 22.8.1945 o úpravě platu presidenta Československé republiky

1.9.1945 | Sbírka:  56/1945 Sb. | Částka:  27/1945ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 47/1942 Sb., 93/1918 Sb.
Pasivní derogace: 10/1993 Sb.
56/1945 Sb.
Dekret
presidenta republiky
ze dne 22. srpna 1945
o úpravě platu presidenta Československé republiky.
K návrhu vlády a po dohodě se Slovenskou národní radou ustanovuji:
§ 1
(1) Plat presidenta Československé republiky se stanoví částkou 3.300.000.-K a výdaje na jeho úřad částkou 3.300.000.-K ročně.
(2) Jinak zůstávají ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1918, č. 93 Sb., o platu presidenta Československé republiky, ve znění zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 290 Sb., nedotčena.
§ 2
Tento dekret nabývá účinnosti dnem 4. dubna 1945; provedou jej všichni členové vlády.
Dr. Beneš v. r.
Fierlinger v. r.
       David v. r.      Kopecký v. r.
       Gottwald v. r.     Laušman v. r.
       Široký v. r.      Ďuriš v. r.
       Dr. Šrámek v. r.    Dr. Pietor v. r.
       Ursíny v. r.      gen. Hasal v. r.
       Masaryk v. r.     Hála v. r.
       gen. Svoboda v. r.   Dr. Šoltész v. r.
       Dr. Ripka v. r.    Dr. Procházka v. r.
       Nosek v. r.      Majer v. r.
       Dr. Šrobár v. r.    Dr. Clementis v. r.
       Dr. Nejedlý v. r.   gen. Dr. Ferjenčík v. r.
       Dr. Stránský v. r.   Lichner v. r.