Vyhláška ze dne 11.8.1945 o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku

7.9.1945 | Sbírka:  65/1945 Sb. | Částka:  29/1945ASPI

Vztahy

Nadřazené: 193/1920 Sb.
Pasivní derogace: 92/1949 Sb., 5/1946 Sb.
65/1945 Sb.
Vyhláška
ministerstva národní obrany
ze dne 11. srpna 1945
o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku.
Změna: 5/1946 Sb.
(1) Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb., pro brance odvedené v roce 1945 jako termín pro nastoupení
do presenční služby,
do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy
tyto nástupní termíny:
1. říjen 1945
1. březen 1946
1. duben 1946
1. červen 1946
1. říjen 1946
1. duben 1947.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí i pro brance odvedené dříve, kteří pro odklad presenční služby nebo pro odsunutí vojenského výcviku nastoupí do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy teprve v roce 1945 nebo 1946.
(3) Branci, na které se vztahují nástupní termíny uvedené v odstavci 1, budou povoláni do činné vojenské služby jednotlivě svolávacími lístky.
Gen. Svoboda v. r.