Vyhláška ze dne 18.12.1945 o odběru kuchyňské soli od 8. přídělového období

21.12.1945 | Sbírka:  618/1945 Ú.l.I | Částka:  158/1945ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.