Vyhláška ze dne 20.12.1945, kterou se mění vyhláška ministra výživy ze dne 3. listopadu 1945 o odběru sýrů od 7. přídělového období (Ú.l. č. 130/1945)

22.12.1945 | Sbírka:  631/1945 Ú.l.I | Částka:  159/1945ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 377/1945 Ú.l.I