Vyhláška ze dne 22.12.1945 o prodloužení některých lhůt dekretu presidenta republiky o obnovení československé měny

28.12.1945 | Sbírka:  649/1945 Ú.l.I | Částka:  161/1945ASPI

Vztahy

Nadřazené: 91/1945 Sb.
Aktivní derogace: 91/1945 Sb.
Pasivní derogace: 41/1953 Sb.
649/1945 Ú.l.
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 22. prosince 1945
o prodloužení některých lhůt dekretu presidenta republiky o obnovení československé měny
Ministerstvo financí vyhlašuje podle usnesení vlády ze dne 21. prosince 1945, že vláda na podkladě zmocnění § 18 dekretu presidenta republiky ze dne 19. října 1945, č. 91 Sb., o obnovení československé měny, se usnesla prodloužiti
a) lhůtu stanovenou v § 16, odst. 3 zmíněného dekretu ku sdělení výše pohledávky, kterou lze splniti převodem z vázaných účtů dlužníků, do 31. ledna 1946,
b) lhůtu stanovenou v § 16, odst. 1 zmíněného dekretu, do které mohou dlužníci svoje závazky vyrovnati převodem ze svých vázaných účtů, do 14. února 1946.
Za ministra financí:
Dr. J. V. Mládek