Vyhláška ze dne 17.1.1946 o odběru sušeného podmáslí (Eledor) od 10. přídělového období

18.1.1946 | Sbírka:  44/1946 Ú.l.I | Částka:  9/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.