Zákon ze dne 27.6.1919, kterým se zřizuje československá státní universita v Bratislavě

11.7.1919 | Sbírka:  375/1919 Sb. | Částka:  79/1919ASPI

Vztahy

Prováděcí: 8/1927 Sb., 276/1921 Sb., 214/1921 Sb., 680/1920 Sb.
Pasivní derogace: 49/1954 Sb., 595/1919 Sb.
375/1919 Sb.
Zákon
ze dne 27. června 1919,
kterým se zřizuje československá státní universita v Bratislavě.
Se schválením Národního shromáždění československého nařizuje se:
§ 1
V Bratislavě se zřizuje místo bývalé maďarské university československá státní universita o čtyřech fakultách: právnické, lékařské, přírodovědecké a filosofické. Přednášky se konají buďto česky nebo slovensky.
§ 2
Provésti tento zákon se ukládá vládě.
§ 3
Zákon tento nabývá platnosti dnem, kdy bude vyhlášen.
             T. G. Masaryk v.r.
              Švehla v.r.,
     v zastoupení min. předsedy a jako ministr vnitra.
       Dr. Stránský v.r.    Dr. Winter v.r.
       Dr. Rašín v.r.      Dr. Hruban v.r.
       Prášek v.r.       Staněk v.r.
       Dr. Zahradník v.r.    Klofáč v.r.
       Dr. Soukup v.r.     Habrman v.r.
              Stříbrný v.r.
             Dr. Vrbenský v.r.,
      jako ministr pro zásobování lidu a za ministra
       veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.