Zákon ze dne 22.7.1919 o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice

30.7.1919 | Sbírka:  431/1919 Sb. | Částka:  88/1919ASPI

Vztahy

Prováděcí: 501/1921 Sb.
Aktivní derogace: 2/1918 Sb.
Pasivní derogace: 269/1938 Sb.
431/1919 Sb.
Zákon
ze dne 22. července 1919
o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice.
Na základě usnesení Národního shromáždění se nařizuje:
§ 1.
Aby sjednoceny byly zákony a správa v celém území Československé republiky, zřizuje se ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy se sídlem v Praze.
Ministerstvo toto je dočasné a jeho působnost skončí, až provede vytčený úkol.
§ 2.
Ministerská rada vyměří blíže příslušnost a upraví organisaci jeho.
§ 3.
Zákon tento nabude účinnosti dnem vyhlášení.
§ 4.
Provésti tento zákon ukládá se vládě.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Dr. Winter v. r.
Staněk v. r.
Houdek v. r.,
jako ministr pro zásobování lidu a v zastoupení nepřítomného ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy.
Dr. Horáček v. r.
Habrman v. r.
Dr. Heidler v. r.
Hampl v. r.
Stříbrný v. r.
Švehla v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Veselý v. r.
Prášek v. r.