Vyhláška ze dne 11.11.1946 o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947

26.11.1946 | Sbírka:  210/1946 Sb. | Částka:  91/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 193/1920 Sb.
Aktivní derogace: 210/1946 Sb.
Pasivní derogace: 210/1946 Sb.
210/1946 Sb.
Vyhláška ministerstva národní obrany
ze dne 11. listopadu 1946
o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947.
Ministerstvo národní obrany vyhlašuje podle § 15, odst. 5 branného zákona republiky Československé ve znění vyhlášky ministra národní obrany ze dne 26. února 1934, č. 30 Sb.:
§ 1
(1) Pro lékaře, zvěrolékaře a magistry farmacie se stanoví jako nástupní termíny do presenční služby a do vojenského výcviku příslušníků náhradní zálohy v roce 1947 dni 2. ledna, 2. května a 1. září.
(2) Branci budou povoláni k nástupním termínům uvedeným v odstavci 1 jednotlivě svolávacími lístky.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
arm. gen. Svoboda v.r.