Vyhláška ze dne 21.7.1946 o podávání moučných jídel v hostincích, restauracích a pod. podnicích v 16. přídělovém období

21.7.1946 | Sbírka:  1554/1946 Ú.l.I | Částka:  131/1946ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.