Vyhláška ze dne 11.9.1946, kterou se zrušuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 29. ledna 1943, č. 31 Sb., o samozásobitelích zemědělskými výrobky

11.9.1946 | Sbírka:  1748/1946 Ú.l.I | Částka:  167/1946ASPI