Nařízení ze dne 11.11.1919 o pojmenování československé státní university v Bratislavě

15.11.1919 | Sbírka:  595/1919 Sb. | Částka:  125/1919ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 375/1919 Sb.
595/1919 Sb.
Nařízení vlády
republiky Československé
ze dne 11. listopadu 1919
o pojmenování československé státní university v Bratislavě.
Na základě zákona ze dne 27. června 1919, č. 375 Sb. z. a n., se nařizuje:
§ 1
Československá státní universita v Bratislavě bude se nazývati "Universita Komenského".
§ 2
Ustanovení toto působí ode dne vyhlášení a provede je ministr školství a národní osvěty.
               Tusar v.r.
         Švehla v.r.      Klofáč v.r.
         Sonntag v.r.      Prášek v.r.
         Dr. Veselý v.r.    Dr. Winter v.r.
         Habrman v.r.      Dr. Heidler v.r.
         Staněk v.r.      Dr. Franke v.r.
               Houdek v.r.