Vyhláška ze dne 27.1.1947, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra výživy ze dne 22. května 1946 o výkupu a zpeněžování jatečných zvířat (Ú.l.I č. 91/ 1946, běž. č. 1357)

30.1.1947 | Sbírka:  103/1947 Ú.l.I | Částka:  13/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.
Pasivní derogace: 199/1947 Ú.l.I