Nařízení ze dne 12.12.1919 o stažení bankovek tisícikorunových

12.12.1919 | Sbírka:  639/1919 Sb. | Částka:  135/1919ASPI

Vztahy

Nadřazené: 187/1919 Sb.
639/1919 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 12. prosince 1919
o stažení bankovek tisícikorunových.
Dle zákona ze dne 10. dubna 1919, čís. 187 Sb. z. a n., stanoví se:
§ 1.
Tisícikorunové bankovky Rakousko-uherské banky řádně okolkované dle zákona ze dne 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., přestávají býti po 31. prosinci 1919 zákonným platidlem na území republiky Československé.
§ 2.
Řádně okolkované tisícikorunové bankovky vyměniti lze po 31. prosinci 1919 do 31. ledna 1920 jediné u Bankovního úřadu ministerstva financí, a to jak u hlavního ústavu v Praze II., Bredovská ul. č. 5, tak u jeho venkovských odboček.
§ 3.
Od 1. února do 28. února 1920 přípustna jest tato výměna (§ 2) již jen u hlavního ústavu Bankovního úřadu v Praze.
§ 4.
Nařízení toto nabývá účinnosti dnem vyhlášení; ministru financí se ukládá, by je provedl.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonntág v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Prášek