Vyhláška ze dne 24.3.1947, kterou se mění vyhláška ministra výživy ze dne 6. června 1945, o výdeji lístků a stanovení dávek samozásobitelům mlékem a máslem (Ú.l. č. 20/45)

29.3.1947 | Sbírka:  291/1947 Ú.l.I | Částka:  44/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 21/1945 Ú.l.