Vyhláška ze dne 25.3.1947, kterou se mění vyhláška ministra výživy ze dne 15. prosince 1945 , o zvláštním přídělu umělých jedlých tuků pěstitelům olejnatých plodin ze sklizně roku 1945 (Ú.l.I č. 161/1945, běž. č. 656) ve znění vyhlášky ministra výživy ze dne 5. listopadu 1946 (Ú.l.I č. 199/1945, běž. č. 1948)

29.3.1947 | Sbírka:  293/1947 Ú.l.I | Částka:  44/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 656/1945 Ú.l.I