Vyhláška ze dne 12.4.1947 o úpravě hospodaření jatečnou drůbeží v r. 1947

16.4.1947 | Sbírka:  374/1947 Ú.l.I | Částka:  55/1947ASPI