Vyhláška ze dne 2.5.1947 č. 11/1947 Svazu o změně vyhlášky č. 23/1946, kterou se vydávají ustanovení pro hospodářský rok 1946/1947

15.5.1947 | Sbírka:  480/1947 Ú.l.I | Částka:  71/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 1817/1946 Ú.l.I