Vyhláška ze dne 16.5.1947 o výdeji smíšených masových konserv na ústřižky 2/1 a 2/2 lístků na maso

20.5.1947 | Sbírka:  490/1947 Ú.l.I | Částka:  74/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 414/1947 Ú.l.I, 118/1945 Sb.