Vyhláška ze dne 16.7.1947 o výdeji cukrářského pečiva na ústřižky na tuky

24.7.1947 | Sbírka:  761/1947 Ú.l.I | Částka:  115/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.