Vyhláška ze dne 4.9.1947, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra výživy ze dne 21. června 1947 o dodávce obilí, olejnatých semen, sena a slámy v hospodářském roce 1947/1948 (Ú.l.I č. 97/1947, běž. č. 646), doplněná vyhláškou ministra výživy ze dne 3. července 1947 (Ú.l.I č. 105/1947, běž. č. 707)

10.9.1947 | Sbírka:  953/1947 Ú.l.I | Částka:  141/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb., 1/1945 Sb.II
Aktivní derogace: 646/1947 Ú.l.I