Vyhláška ze dne 13.10.1947, kterou se mění a doplŇuje vyhláška č. 5 ze dne 22. května 1940 (Ú.l. č. 117/40), o úpravě soutěže pivovarů a rozdělovatelů piva ve velkém

18.10.1947 | Sbírka:  1077/1947 Ú.l.I | Částka:  167/1947ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.