Vyhláška ze dne 9.3.1948 o výdeji lístků na potraviny na 37. přídělové období

9.3.1948 | Sbírka:  403/1948 Ú.l.I | Částka:  48/1948ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 403/1948 Ú.l.I
Pasivní derogace: 403/1948 Ú.l.I