Zákon ze dne 15.4.1920, kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou

19.5.1920 | Sbírka:  337/1920 Sb. | Částka:  65/1920ASPI

Vztahy

Prováděcí: 180/1938 Sb., 308/1936 Sb., 236/1934 Sb., 97/1932 Sb., 106/1931 Sb., 121/1930 Sb., 21/1930 Sb., 100/1929 Sb., 89/1929 Sb., 9/1929 Sb., 186/1928 Sb., 147/1928 Sb., 105/1928 Sb., 101/1928 Sb., 70/1928 Sb., 91/1927 Sb., 70/1927 Sb., 204/1926 Sb., 189/1926 Sb., 137/1926 Sb., 136/1926 Sb., 101/1926 Sb., 92/1926 Sb., 57/1926 Sb., 268/1925 Sb., 253/1925 Sb., 181/1925 Sb., 151/1925 Sb., 264/1924 Sb., 258/1924 Sb., 222/1924 Sb., 100/1924 Sb., 47/1924 Sb., 31/1924 Sb., 231/1923 Sb., 173/1923 Sb., 168/1923 Sb., 140/1923 Sb., 54/1923 Sb., 36/1923 Sb., 12/1923 Sb., 11/1923 Sb., 5/1923 Sb., 393/1922 Sb., 381/1922 Sb., 322/1922 Sb., 311/1922 Sb., 304/1922 Sb., 300/1922 Sb., 298/1922 Sb., 282/1922 Sb., 279/1922 Sb., 276/1922 Sb., 263/1922 Sb., 209/1922 Sb., 200/1922 Sb., 199/1922 Sb., 180/1922 Sb., 178/1922 Sb., 152/1922 Sb., 127/1922 Sb., 105/1922 Sb., 104/1922 Sb., 103/1922 Sb., 97/1922 Sb., 54/1922 Sb., 498/1921 Sb., 472/1921 Sb., 468/1921 Sb., 462/1921 Sb., 435/1921 Sb., 434/1921 Sb., 432/1921 Sb., 424/1921 Sb., 408/1921 Sb., 406/1921 Sb., 394/1921 Sb., 386/1921 Sb., 385/1921 Sb., 383/1921 Sb., 373/1921 Sb., 369/1921 Sb., 362/1921 Sb., 360/1921 Sb., 359/1921 Sb., 357/1921 Sb., 352/1921 Sb., 348/1921 Sb., 286/1921 Sb., 281/1921 Sb., 272/1921 Sb., 270/1921 Sb., 240/1921 Sb., 237/1921 Sb., 228/1921 Sb., 226/1921 Sb., 224/1921 Sb., 223/1921 Sb., 218/1921 Sb., 201/1921 Sb., 200/1921 Sb., 196/1921 Sb., 187/1921 Sb., 186/1921 Sb., 174/1921 Sb., 173/1921 Sb., 170/1921 Sb., 169/1921 Sb., 162/1921 Sb., 157/1921 Sb., 148/1921 Sb., 146/1921 Sb., 145/1921 Sb., 136/1921 Sb., 135/1921 Sb., 132/1921 Sb., 113/1921 Sb., 112/1921 Sb., 111/1921 Sb., 98/1921 Sb., 95/1921 Sb., 92/1921 Sb., 84/1921 Sb., 82/1921 Sb., 79/1921 Sb., 69/1921 Sb., 65/1921 Sb., 63/1921 Sb., 61/1921 Sb., 57/1921 Sb., 56/1921 Sb., 38/1921 Sb., 34/1921 Sb., 33/1921 Sb., 31/1921 Sb., 21/1921 Sb., 20/1921 Sb., 15/1921 Sb., 9/1921 Sb., 5/1921 Sb., 2/1921 Sb., 694/1920 Sb., 667/1920 Sb., 656/1920 Sb., 648/1920 Sb., 643/1920 Sb., 642/1920 Sb., 640/1920 Sb., 632/1920 Sb., 631/1920 Sb., 627/1920 Sb., 624/1920 Sb., 622/1920 Sb., 620/1920 Sb., 619/1920 Sb., 611/1920 Sb., 607/1920 Sb., 602/1920 Sb., 595/1920 Sb., 585/1920 Sb., 579/1920 Sb., 576/1920 Sb., 570/1920 Sb., 568/1920 Sb., 566/1920 Sb., 559/1920 Sb., 556/1920 Sb., 550/1920 Sb., 546/1920 Sb., 544/1920 Sb., 539/1920 Sb., 534/1920 Sb., 532/1920 Sb., 529/1920 Sb., 524/1920 Sb., 520/1920 Sb., 516/1920 Sb., 510/1920 Sb., 509/1920 Sb., 504/1920 Sb., 503/1920 Sb., 502/1920 Sb., 499/1920 Sb., 496/1920 Sb., 491/1920 Sb., 490/1920 Sb., 481/1920 Sb., 473/1920 Sb., 471/1920 Sb., 469/1920 Sb., 468/1920 Sb., 465/1920 Sb., 462/1920 Sb., 459/1920 Sb., 457/1920 Sb., 443/1920 Sb., 442/1920 Sb., 441/1920 Sb., 438/1920 Sb., 432/1920 Sb., 425/1920 Sb., 421/1920 Sb., 419/1920 Sb., 415/1920 Sb., 414/1920 Sb., 409/1920 Sb., 408/1920 Sb., 406/1920 Sb., 404/1920 Sb., 401/1920 Sb., 398/1920 Sb., 395/1920 Sb., 394/1920 Sb., 390/1920 Sb., 380/1920 Sb., 377/1920 Sb., 373/1920 Sb., 371/1920 Sb., 368/1920 Sb., 355/1920 Sb., 350/1920 Sb., 344/1920 Sb., 342/1920 Sb., 339/1920 Sb.
337/1920 Sb.
Zákon
ze dne 15. dubna 19210,
kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Vláda se zmocňuje, aby pro úpravu mimořádných hospodářských nebo zdravotních poměrů, způsobených válkou, použila cesty nařizovací, kde by jinak bylo třeba zákona, když do toho jeví nutná potřeba a když by průtah, spojený s předložením věci sboru zákonodárnému, byl věci na újmu.
Zmocnění toto nevztahuje se však na úpravu poměrů ústavních a politických vůbec a poměrů finančních, pokud se ukládají státní pokladně trvalá břemena nebo jednotlivci jsou zatěžováni veřejnými dávkami, a dále na úpravu příslušnosti trestních soudů.
Vládním nařízením může býti uložena i obcím povinnost, aby zároveň spolupůsobily při jeho provádění.
§ 2.
Přestupky nařízení, vydaných podle tohoto zákona, trestají politické úřady, na území dříve uherském administrativní policejní vrchnosti, a to peněžitou pokutou až do 20.000 Kč - při nedobytnosti budiž uloženo vězení, trvající však nejvýše 6 měsíců - nebo tresty na svobodě do 6 měsíců, dále propadnutím předmětů, na něž se trestní čin vztahuje, a konečně ztrátou živnostenských oprávnění. Tyto tresty mohou býti uloženy též současně; trest na svobodě spolu s náhradním trestem za nedobytnou pokutu nesmí činiti více než jeden rok.
§ 3.
Vládní nařízení vydaná podle tohoto zákona musí býti předložena Národnímu shromáždění nebo, nezasedá-li, Stálému výboru podle § 54 ústavní listiny se žádostí za dodatečné schválení, a to do osmi dnů ode dne vyhlášení, jinak pozbývají platnosti od té doby, do kdy nejpozději měla býti předložena. Rovněž pozbývají platnosti, když některá sněmovna nebo Stálý výbor podle § 54 ústavní listiny výslovně odepře je schváliti, a to od té doby, kdy usnesení se stalo. Vláda jest povinna uveřejniti bez odkladu ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlášku o tom, že nařízení pozbylo platnosti.
§ 4.
Nařízení, vydaná vládou republiky Československé podle zákona ze dne 24. července 1917, č. 307 ř. z., platí pro celé území republiky Československé, pokud není v nich výslovně ustanoveno jinak, nebo pokud neodporují nařízením, která platila pro území Československé republiky ležící mimo Čechy, Moravu a Slezsko před jejich vydáním a výslovně nebyla zrušena.
Sazby trestní, stanovené v nařízeních dosud vydaných, zůstávají v platnosti.
§ 5.
Vláda se pověřuje, aby provedla tento zákon, jenž nabývá ihned účinnosti.
Vláda se zmocňuje, aby zrušila kterékoliv daní nařízení, vydané dosud k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou.
T. G. Masaryk v. r.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Sonntág v. r.,
jako ministr financí a správce ministerstva pro zásobování lidu.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Veselý v. r.
Habrman v. r.
Staněk v. r.
Hampl v. r.
Prášek v. r.
Klofáč v. r.
Dr. Šrobár v. r.
Dr. Heidler v. r.
Dr. Winter v. r.
Dr. Hodža v. r.
Dr. Franke v. r.