Vyhláška ze dne 23.9.1948 o znárodnění velkoobchodních podniků v oboru stavební a zdravotní keramiky a stavebního skla

29.9.1948 | Sbírka:  2331/1948 Ú.l.I | Částka:  185/1948ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1948 Sb.
2331/1948 Ú.l.
Vyhláška
ministra vnitřního obchodu
ze dne 23. září 1948
o znárodnění velkoobchodních podniků v oboru stavební a zdravotní keramiky a stavebního skla
Podle § 6, odst. 1 zákona ze dne 28. dubna 1948, č. 118 Sb., o organisaci velkoobchodní činnosti a o znárodnění velkoobchodních podniků, stanovím:
(1) Podniky:
Atika, Šajdek a spol., veřejná obchodní společnost, Ostrava I., Poděbradova ul. 9,
Velkoobchod stavivem Beton, průmysl cementového zboží a obchod stavivem J. Dostál, Ostrava I., Engelmllerova ul. 17,
Jaroslav Josef Brázda, obchod s výrobky keramickými, kamny a stavebními hmotami, Praha-Horní Krč, Budějovická 26,
Stanislav Hlaváček, obchod stavebním materiálem, Zlín, tř. maršála Stalina 96,
František Holeš, stavební keramika, stavebniny, Brno, náměstí Malinovského 5,
Josef Janků, keramika - stavivo, Olomouc, ul. 8. května č. 20,
"Keramos", Jan Noščák a spol., obchod a jednatelství se stavebními potřebami, Uherské Hradiště, tř. maršála Malinovského 683,
Alois Kožušníček ml., keramické a stavební potřeby, Brno, Česká 16,
Josef Kraus, velkozávod stavební keramikou, Jindřichův Hradec čp. 76/II,
Josef Krautschneider, velkoobchod stavivem, hospodářské potřeby, jednatelství a komisionářství, Jihlava, Palackého 27,
J. Lichtenstern a spol., veř. obch. spol., obchod stavebninami, Brno, Stavební 4,
Novák a Průcha, velkozávod stavební keramikou, Praha XII., Korunní 41,
Paos-Durit, průmysl a obchod stavebninami, Ostrava I., Nádražní 3, s vyloučením majetkové podstaty cihelny v Bystrovanech,
Patzák a Hromádka, výroba cementového zboží, betonování a obchod stavivem, veř. obch. spol., Č. Budějovice, tř. Rudé armády č. 165,
Antonín Sedlář, kamnářství a obchod stavebninami, Místek, Ostravská ul. 241,
Stavební hmoty, společnost s ruč. obmezeným, Trutnov, náměstí Dr. E. Beneše č. 15,
"Stavivo", svépomocné nákupní družstvo stavebních živností a výrobců stavebních potřeb, Brno, Trnitá 2b,
"Stavomat", K. Hradský, obchod veškerým stavebním materiálem, Brno, Dominikánské nám. 3,
Steiner a spol., obchod stavivem, Kutná Hora, Česká ul.,
Richard Schildberger, obchod stavivem, Olomouc-Nové Sady, Rokycanova 1,
Frant. Schneider, výroba cementového zboží a velkoobchod stavební keramikou, Tábor, Průmyslová čtvrť 2045,
Jindřich Wimmer a spol., provozování živnosti keramické a zastupování keramických továren, Hradec Králové, Stalinova tř. čís. 834,
Jindřich Wimmer a spol., provozování živnosti keramické a zastupování keramických továren, Kolín IV., Havířská ul. 574,
Wimmer a spol., prodej šamotových dlaždic, obkládaček a zboží kameninového, Plzeň, Wilsonova tř. 26,
Emil Wollner, prodej dlaždic, obkládaček, stavebního materiálu, zboží kameninového a kachlů, Plzeň, Solní 17,
Jan Kruntorád, stavební hmoty a suroviny pro keramický průmysl, Praha XX., Nad Vodovodem 25,
Velkoprodejna sádry, spol. s r. o., prodej sádry ve velkém a materiálu stavebního, Přerov, Komenského č. 54,
Wildmann a Preis, veř. obch. spol., obchod s hmotami stavebními pro pokrývače, živnost pokryvačská, dehtové výrobky, Praha II., Havlíčkovo nám. 17,
Bratři Wildmannové, obchod veškerými stavebními potřebami, Praha VII., Bubenská 111,
se s účinností ode dne 1. ledna 1948 znárodňují zestátněním, poněvadž jde o podniky, provozující velkoobchodní činnost.
(2) Znárodněním nabývá stát vlastnictví znárodněného podniku.
(3) Znárodnění se týká:
a) nemovitostí, budov a zařízení,
b) příslušenství podniku, počítajíc v to všechny movitosti a práva (licence, živnostenská oprávnění, známky, vzorky apod.), směnky, cenné papíry, vkladní knížky, hotovosti a pohledávky,
c) jiných movitostí a práv, než která jsou příslušenstvím podniku.
(4) Majetku, uvedeného v odstavci 3, se znárodnění týká, slouží-li nebo je-li určen k provozu znárodněného podniku, i když náleží někomu jinému než vlastníku podniku. Patentů a zásob se znárodnění týká jen, když patří vlastníku nebo provozovateli znárodněného podniku.
(5) Spolu s podnikem se znárodňují v rozsahu plynoucím z ustanovení odstavců 3 a 4:
a) veškeré obchodní podniky a závody, náležející vlastníku nebo provozovateli znárodněného podniku,
b) veškeré podniky a závody, které tvoří s podnikem znárodněným hospodářský celek, i když náleží někomu jinému, než vlastníku znárodněného podniku.
(6) Pokud znárodněný podnik náleží komanditní společnosti na akcie, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, znárodňuje se veškerý jejich majetek, jakož i ve stejném rozsahu podniky koncernové, u kterých jim náleží více než polovina základního kapitálu, nebo na které má rozhodující vliv.
Ministr:
Krajčír v. r.