Vyhláška ze dne 23.2.1949, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/47 Svazu pro dobytek, maso a ryby ze dne 1. května 1947, č. 433 Ú.l.I, o tržním řádu jatečných zvířat a uzávěrkových listech na zvířata

25.2.1949 | Sbírka:  370/1949 Ú.l.I | Částka:  35/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 274/1948 Sb., 118/1945 Sb., 216/1941 Sb., 208/1939 Sb.
Aktivní derogace: 433/1947 Ú.l.I