Vyhláška ze dne 30.5.1949, kterou se mění vyhláška ze dne 5. března 1949, č. 392 Ú.l.I, o zákazu porážení telat, o přídělu krmiv pro odstavená telata a o umisťování přebývajících telat

2.6.1949 | Sbírka:  611/1949 Ú.l.I | Částka:  88/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 80/1948 Sb., 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 392/1949 Ú.l.I
Pasivní derogace: 79/1950 Ú.l.I