Vyhláška ze dne 17.6.1949, kterou se mění vyhláška Českomoravského svazu zahradnicko- -vinařského ze dne 30. září 1942, č. 927 Ú.l., povinném balení ovoce a zeleniny

18.6.1949 | Sbírka:  665/1949 Ú.l.I | Částka:  98/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 274/1948 Sb., 118/1945 Sb.