Vyhláška ze dne 29.6.1949, kterou se mění vyhláška ministra výživy ze dne 4. března 1947, č. 207 Ú.l.I, o přídělu cukru živnostenským podnikům

2.7.1949 | Sbírka:  724/1949 Ú.l.I | Částka:  108/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 274/1948 Sb., 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 207/1947 Ú.l.I