Vyhláška ze dne 18.8.1949 o zvláštním přídělu umělých jedlých tuků a zpětné dávce krmiv pěstitelům olejnatých plodin ze sklizně 1949

21.8.1949 | Sbírka:  873/1949 Ú.l.I | Částka:  138/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 274/1948 Sb., 118/1945 Sb.