Vyhláška ze dne 13.8.1949, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva techniky ze dne 14. května 1949, č. 614 Ú.l.I, kterou se vydávají pokyny a směrnice pro navrhování a provádění pozemních staveb vyjímaje stavby typisované

1.9.1949 | Sbírka:  916/1949 Ú.l.I | Částka:  144/1949ASPI

Vztahy

Nadřazené: 296/1948 Sb., 241/1948 Sb.
Aktivní derogace: 614/1949 Ú.l.I