Vyhláška ze dne 31.1.1950 o dávkách a výdeji masa na 59. a 60. přídělové období

8.2.1950 | Sbírka:  100/1950 Ú.l.I | Částka:  19/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 274/1948 Sb., 118/1945 Sb.