Vyhláška ze dne 5.5.1950 o změně vyhlášky téhož ministerstva č. 43/1950 Ú.l.I, kterou se prohlašují další hmoty za sběrné suroviny

5.5.1950 | Sbírka:  295/1950 Ú.l.I | Částka:  67/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 88/1949 Sb.
Aktivní derogace: 43/1950 Ú.l.I
Pasivní derogace: 335/1953 Ú.l.