Vyhláška ze dne 22.6.1950 o množitelských (pěstitelských) cenách osiva obilovin, luštěnin, olejnin, jetelovin a travin, řepy cukrovky, krmné řepy, krmné mrkve, čekanky a kmínu ze sklizně 1950

24.6.1950 | Sbírka:  390/1950 Ú.l.I | Částka:  90/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb.