Zákon ze dne 12.8.1921, jímž se částečně pozměňuje a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1918, č. 93 Sb. z. a n., o platu presidenta Československé republiky

6.9.1921 | Sbírka:  290/1921 Sb. | Částka:  70/1921ASPI

Vztahy

Aktivní derogace: 93/1918 Sb.
Pasivní derogace: 10/1993 Sb., 266/1937 Sb., 176/1931 Sb.
290/1921 Sb.
Zákon
ze dne 12. srpna 1921,
jímž se částečně pozměňuje a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1918, č. 93 Sb. z. a n., o platu presidenta Československé republiky.
Změna: 266/1937 Sb.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Článek I.
§ 1 zákona ze dne 20. prosince 1918, č. 93 Sb. z. a n., o platu presidenta Československé republiky, se mění a doplňuje a bude zníti takto:
"President Československé republiky má platu ročně 900.000 Kč a na výdaje svého úřadu 1.800.000 Kč, počínajíc prvním dnem měsíce, kdy vykonal slib dle §u 65 ústavní listiny, a končíc posledním dnem měsíce, v němž funkce jeho pomine. Požitky tyto nepodléhají daním a poplatkům. Byt má na hradě Pražském."
Článek II.
Zákon tento nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1921 a provedením jeho pověřuje se vláda.
T. G. Masaryk v. r.
Černý v. r.
Dr. Beneš v. r.
Dr. Popelka v. r.
Husák v. r.
Dr. Gruber v. r.
Dr. Šusta v. r.
Dr. Kovařík v. r.
Dr. Hotowetz v. r.,
též za ministra Hanačíka.
Dr. Fatka v. r.
Dr. Mičura v. r.
Dr. Burger v. r.
Dr. Fajnor v. r.
Dr. Brdlík v. r.
Dr. Procházka v. r.