Vyhláška ze dne 9.12.1950, kterou se zrušuje vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 951/1949 Ú.l.I, o cenách sladkovodních ryb

9.12.1950 | Sbírka:  679/1950 Ú.l.I | Částka:  183/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb.
Aktivní derogace: 951/1949 Ú.l.I
679/1950 Ú.l.
vyhláška
ministerstva vnitřního obchodu
ze dne 9. prosince 1950
, kterou se zrušuje vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 951/1949 Ú. l. I, o cenách sladkovodních ryb.
Ministerstvo vnitřního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem zemědělství a ministerstvem výživy podle § 2 odst. 2 a § 5 odst. 1 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen:
§ 1.
Vyhláška nejvyššího úřadu cenového č. 951/1949 Ú. l. I, o cenách sladkovodních ryb, se zrušuje.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 11. prosince 1950 a platí pouze v zemích českých.
Ministr:
Krajčír v. r.