Vyhláška ze dne 22.12.1950, kterou se zrušují některá ustanovení vyhlášky nejvyššího úřadu cenového č. 38/1946 Ú.l.I, o inserci, a vyhláška ministerstva informací a osvěty č. 63/1950 Ú.l.I, kterou se mění citovaná vyhláška

22.12.1950 | Sbírka:  721/1950 Ú.l.I | Částka:  192/1950ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb.
Aktivní derogace: 63/1950 Ú.l.I, 38/1946 Ú.l.I
Pasivní derogace: 73/1962 Sb.
721/1950 Ú.l.
vyhláška
ministerstva informací a osvěty
ze dne 22. prosince 1950
, kterou se zrušují některá ustanovení vyhlášky nejvyššího úřadu cenového č. 38/1946 Ú. l. I, o inserci, a vyhláška ministerstva informací a osvěty č. 63/1950, kterou se mění citovaná vyhláška.
Podle § 2 odst. 2, § 5 odst. 1 a § 7 vládního nařízení č. 235/1949 Sb., o plánování a jiné tvorbě cen, ustanovuji:
Čl. I.
Ustanovení §§ 7 a 11 vyhlášky nejvyššího úřadu cenového č. 38/1946 Ú. l. I, o inserci, a vyhláška ministerstva informací a osvěty č. 63/1950 Ú. l. I, kterou se mění citovaná vyhláška, se zrušují.
Čl. II.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1951.
Ministr:
Kopecký v. r.