Vyhláška ze dne 15.6.1951 o výkupních (pěstitelských) cenách osiva obilovin, luštěnin, olejnin, jetelovin, travin, některých okopanin a kmínu

26.6.1951 | Sbírka:  240/1951 Ú.l.I | Částka:  74/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb.