Vyhláška ze dne 16.6.1951, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva výživy o výrobě zmrzliny

16.6.1951 | Sbírka:  252/1951 Ú.l.I | Částka:  76/1951ASPI

Vztahy

Nadřazené: 118/1945 Sb.
Aktivní derogace: 477/1950 Ú.l.I, 298/1950 Ú.l.I
252/1951 Ú.l.I
VYHLÁŠKA
ministerstva potravinářského průmyslu
ze dne 16. června 1951
, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva výživy o výrobě zmrzliny.
Ministerstvo potravinářského průmyslu vyhlašuje v dohodě s ministerstvem zdravotnictví podle § 1 dekretu presidenta republiky č. 118/1945 Sb., o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství, ve znění zákona č. 274/1948 Sb.:
§ 1.
(1) Vyhláška ministerstva výživy č. 298/1950 Ú. l. I, o výrobě zmrzliny, ve znění vyhlášky č. 477/1950 Ú. l. I, se zrušuje.
(2) Zmrzlina se napříště vyrábí podle jakostní normy pro zmrzlinu vydané ministerstvem potravinářského průmyslu.
§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. června 1951.
Ministryně:
Ing. Jankovcová v. r.