Vyhláška ze dne 22.2.1952 o dodávkových podmínkách, jakostních normách a o výkupních cenách jatečného dobytka

24.2.1952 | Sbírka:  38/1952 Ú.l. | Částka:  24/1952ASPI

Vztahy

Nadřazené: 235/1949 Sb., 274/1948 Sb., 118/1945 Sb.